برچسب » آزادسازی سقز

عملیات آزادسازی سقز ( بررسی زندگی شهید محمود کاوه )
1 سال قبل
مردي كه با همرزمان و همراهان خود بر نقشه هاي از پيش طراحي شده دشمن خط بطلان كشيد

عملیات آزادسازی سقز ( بررسی زندگی شهید محمود کاوه )

با تشكيل تيپ ويژه شهدا توسط سرداران شهيد محمد بروجردي و ناصر كاظمي، «محمود» به عنوان مسؤول عمليات تيپ معرفي گرديد و در جبهه نبرد با ضد انقلاب ضربات مهلكي را بر پيكر آنها وارد ساخت تا جايي كه ضد انقلاب در اوج قدرت نظامي اش در سالهاي 61 و 62 ناتوان از ايستادگي در مقابل كاوه است و در همين سالهاست كه مبالغ هنگفتي را به عنوان جايزه براي به شهادت رساندن محمود كاوه تعيين مي نمايند و بدين سان نام كاوه كه نوجواني بيش نيست، بر سر زبانها مي افتد و اين حتي خوديها را به تعجب و شگفتي وامي دارد. آزادسازي شهر بوكان و سپس جاده مهم و حياتي پيرانشهر - سردشت، از جمله عملياتهاي گسترده اي است كه با فرماندهي و جانفشاني او انجام مي گيرد.