برچسب » بانوان در جنگ تحمیلی

نقش برجسته بانوان در جنگ تحمیلی و دوران بعد از آن
1 سال قبل
در دوران دفاع مقدس بانوان هم پای مردان افتخارات فراوانی را از خود به یادگار گذاشتند

نقش برجسته بانوان در جنگ تحمیلی و دوران بعد از آن

تبیین نقش برجسته بانوان شهیده، جانباز و ایثارگر در دوران هشت سال دفاع مقدس می تواند گوشه هایی از رشادت ها و مجاهدت های این قشر از جامعه را برای نسل های بعدی روشن نماید.