برچسب » سرتيپ2 اصغر حاتمي

شهيد سرتيپ۲ اصغر حاتمي
1 سال قبل
معاونت لشگر 28 پياده كردستان

شهيد سرتيپ۲ اصغر حاتمي

شهيد سرتيپ 2 اصغر حاتمي در سال 1316 در شهرستان همدان چشم به جهان گشود و دوران كودكي خود را در همين شهر به پايان رساند. شهيد سرتيپ2 ستاد اصغر حاتمي در زماني كه منافقين كوردل كوس جدايي كردستان را از ايران سر ذاذه بودند به معاونت تيپ 3 لشگر 28 پياد ه كردستان منصوب و پس از مدتي برابر مصالح خدمتي به فرماندهي دژبان لشگر28پياده كردستان و سپس به سمت فرماندهي پشتيباني لشگر، رئيس ستاد ، معاونت لشگر 28 پياده كردستان انتصاب شد. انظباط و ايمان او بع ايران و انقلاب اسلامي در برگ برگ سوابق خدمتي نامبرده مشهود است. به طوري كه در بهبه ي جنگ و در شرايطي كه يك لحظه غفلت ضرر و زيان بزرگي به نيروهاي ارتش اسلام مي زد، اين شهيد گرانقدر حتي يك ساعت نيز ترك شنگر مقاومت و ايثار ننموده و همواره مشغول به خدمت مقدس سربازي و خدمات مردمي و صادقانه بود.