برچسب » محمد فرا شاهي

زندگينامه شهيد محمد فرا شاهي
1 سال قبل
من و امثال من بايد شهيد شويم تا ريشه هاي انقلاب نو پايمان استوار گردد...

زندگينامه شهيد محمد فرا شاهي

ايشان هميشه به اين نكته معترف بودند كه لباس نظامي لباس مرگ من است. و در اين لحظه حساس تاريخ كشور (جنگ تحميلي) نبايد امام را تنها بگذارم و من و امثال من بايد شهيد شويم تا ريشه هاي انقلاب نو پايمان استوار گردد و نبايد اجازه دهيم كه حتي يك وجب از خاك كشورمان اشغال گردد. بنا بر گواهي همرزمانش ايشان مظهر پاكي – شرافت – شجاعت و صداقت بودند و اظهار مي داشتند كه حقوقي كه از دولت مي گيرد به بيت المال است و در ازاي آن بايد به مردم خدمت كند.پس از پيروزي انقلاب ايشان داوطلبانه به كردستان رفتند و جز اولين افسراني بودند كه فرمان امام را اجابت نمودند و سرانجام در 31/5/58 در برخوردي كه ما بين حزب منحله دموكرات و پادگان سقز در گرفت مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در نهايت خلوص نيت و ايمان و با دهان روزه با تقديم خون خود به ملت هميشه قهرمان ايران شهيد شد.