برچسب » نقش روحانیت

مروری بر نقش روحانیت و مراجع در دفاع مقدس
1 سال قبل
نقش مراجع، علمای، روحانیت و در رأس آنها، امام خمینی‌(ره) در دفاع مقدس بسیار برجسته و ماندگار است.

مروری بر نقش روحانیت و مراجع در دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری حوزه، این تعبیر عارفانه امام خمینی(ره) که «شهادت هنر مردان خداست» از زبان و بیان پیر جماران، گویای حقیقتی ناب و تابناک است که در امتداد تاریخ خون و رشادت، شهد شهادت را در کام عاشقان حضرت الله گوارا و شیرین میسازد.در شهادت سه شهد شهودی هست؛ «هنر»«مردانگی» و «خدا» و تنها کسی میتواند به کنه حقیقت شهادت بار یابد که هم از دریای دیار هنر جرعه ای نوشیده، هم در وادی مردانگی نفس زده. هم به بارگاه یار حقیقی انسان و حقیقت جاوید ایمان، راهی داشته باشد و