برچسب » هنر

کنکاشی در تعریف هنر دفاع مقدس
1 سال قبل
مصاحبه مهدی عجم با وحید جلیلی:

کنکاشی در تعریف هنر دفاع مقدس

مطلب ذیل مصاحبه مهدی عجم با وحید جلیلی می باشد. تعریف شما از هنر دفاع مقدس چیست؟ بسته به اینکه خود دفاع مقدس را چه تعریف کنید، قاعدتاً هنر دفاع مقدس تعریف متناسب با آن خواهد یافت.به نظرم دو نگاه اصلی در این مقوله وجود ارد. اگر ما دفاع مقدس را حادثه ای تاریخی در […]