برچسب » کتاب پا به‌ پای باران

کتاب پا به‌ پای باران
1 سال قبل
نگاهی به 10 اثر ادبی مهم در زمینه دفاع مقدس

کتاب پا به‌ پای باران

این کتاب نوشته مرتضی سرهنگی و هدایت‌الله بهبودی دربردارنده دو گزارش از مناطق جنگی در جنوب است که از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است. این کتاب مشتمل بر ۲ گزارش از خرمشهر است که در زمره تاثیرگذارترین گزارش ‌هایی هستند که درباره 8 سال جنگ تحمیلی نگاشته ‌شده و نمای شهرهای استان خوزستان را بعد از پایان جنگ به تصویر می ‌کشند. بازه زمانی که این گزارش ها را در برمی گیرد مربوط به سال ‌های 1367 و 1368 بوده و موضوع آن مسائل پیرامون جنگ ایران و عراق است. در گزارش اول با عنوان «پابهپای باران» وضعیت شهرهای جنوب، روایتی از یک اسیر عراقی در مورد غارت شهر پس از اشغال توسط عراقیها، شعری در رثای دکتر چمران، شرح استقامت و پایداری بسیجیان و شرحی از وضعیت شهر آبادان آمده است. در گزارش دوم با عنوان «ده متری زنبق» وضعیت شهر خرمشهر، گفت وگو با زنی که 26 روز آغاز جنگ در جنگ های تن به تن در خرمشهر حضور داشته، حکایت تصرف خرمشهر و حضور ستون پنجم و خلق عربی ها در شهر، بازگشت به خرمشهر پس از آزادی و جمع آوری استخوان های شهدا و مواردی از این دست ذکر شده است.