آرشیو » راهیان نور

زندگینامه شهیده حنیفه رستمی « سرباز بی سلاح»
8 ماه قبل

زندگینامه شهیده حنیفه رستمی « سرباز بی سلاح»

حنیفه فرزند محمود و ریحان در سال ۱۳۰۷، در خانواده ای متدین، در روستای « چشمیدر» از توابع شهرستان «مریوان» دیدگانش به فروغ هستی روشن شد . زمانی که به سن مدرسه رسید به دلیل نبود امکانات و فقرخانواده از نعمت تحصیل محروم شدند . او در اوان جوانی ازدواج کرد که ثمره ی این […]

استان کردستان به مراکز و منافذ فرهنگی با نگاه دفاع مقدس نیاز دارد
8 ماه قبل
مدیر راهیان نور قرارگاه راهیان نور بسیج و سپاه:

استان کردستان به مراکز و منافذ فرهنگی با نگاه دفاع مقدس نیاز دارد

مدیر راهیان نور قرارگاه راهیان نور بسیج و سپاه گفت: استان کردستان به مراکز و منافذ فرهنگی با نگاه دفاع مقدس نیاز دارد، چرا که دفاع مقدس بستر بسیاری از اتفاقات است و می تواند مایه خیر و برکت و محل تعلیم و تربیت شود.