برچسب » آزادسازی شهر سنندج

آزادسازی شهر سنندج
1 سال قبل
پس از صدور فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر پاکسازی شهر سنندج

آزادسازی شهر سنندج

در پی توافق هیات حسن نیت و عناصر گروه های مخالف درباره خارج شدن نیروهای سپاه پاسداران ایران از سنندج ، گروه های گوناگون به دلیل غیبت چند ماه ی این نیرو ها، به رعایت مسائل امنیتی پای بند نماندند و آشوب و بلوای آنان همچنان ادامه یافت .بنابراین ، در پی نقض مکرر توافقات انجام شده به ویژه پس از حمله گروه های شورشی به ستون خودرو های ارتش که عازم مرز بودند ، ضرورت پاکسازی سنندج قطعی شد . بر این اساس پس از هماهنگی های لازم ، در ساعت یازده پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه 59 ، عملیات پاکسازی لشکر 28 آغاز شد.