برچسب » کاک جلال بارنامه

شهید کاک جلال بارنامه
1 سال قبل
شهيدی که به آرزوی خود رسید...

شهید کاک جلال بارنامه

شهید کاک جلال بارنامه فرزند علی برادر دو شهید ( عبدالله و جمال ) است که در سال 1329 در روستای باغان از توابع بخش سرشیو مریوان پا به دنیای پر از زور و تزویر گذاشت.